KC-SYD

KC-SYD

ET AKTIVT VIRKSOMHEDSNETVÆRK I SYDDANMARK

VISION

 

KC-SYD ønsker at matche virksomhedernes fremtidige kompetencebehov med lokale, velkvalificerede kandidater.

 

Målet er at bidrage til vækst og udvikling igennem fastholdelse af de stærke kompetencer i Syddanmark.

 

UDFORDRING

 

En af de store udfordringer mod indfrielse af vækstpotentialerne i de Syddanske virksomheder er mangel på kvalificeret arbejdskraft. Ifølge flere analyser og vores eget arbejde med virksomhederne i Syddanmark, har op mod halvdelen af de syddanske virksomheder vanskeligt ved, at skaffe tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft.

 

TILTRÆKKE KOMPETENCER

 

Samtidig kæmper vi en kamp med dels at tiltrække kompetencer til lokalområdet og samtidig holde på borgere med længerevarende uddannelser. I 2013 var der 2.972 flere personer, der fraflyttede Region Syddanmark, end der tilflyttende. Flest rejste til de større universitetsbyer i Midtjylland og Hovedstaden, og desværre er andelen af dem der fraflytter med længerevarende uddannelser, langt højere end andre borgere.

 

UDVIKLINGEN SKAL VENDES

 

Hvis ikke udviklingen vendes, forventes manglen på kvalificeret arbejdskraft i regionen at blive større de kommende år. Fra 2012 og 20 år frem er der udsigt til, at der bliver 7 pct. færre i den erhvervsaktive alder. Allerede i 2020 forventes Syddanmark således at mangle 3.240 faglærte og 2.434 med kort videregående uddannelse.

 

FASTHOLDE OG UDVIKLE KOMPETENCER

 

Tiltrækning af velkvalificerede kompetencer til Syddanmark er vigtigt, men fastholdelse og udvikling af de nuværende stærke kompetencer vi har i Syddanmark er endnu vigtigere, da det i langt de fleste tilfælde vil være en mere ’sikker ansættelse’ at få tilført en medarbejder fra lokalområdet fremfor at hente en ny medarbejder udenfor lokalområdet. Undersøgelser og praktikken viser, at chancen for, at en medarbejdere der skal pendle langt, har en større tilbøjelighed til at lede efter et nyt job tættere på familien.

 

LØSNINGEN

 

KC-SYD ønsker at understøtte, at der fortsat er velkvalificeret arbejdskraft til rådighed for virksomhedernes fremtidige vækst og udvikling. Derfor er vores fokus på at afdække de kompetencer der er til stede i lokalområdet, og matche dem op på de kompetencer som de lokale virksomheder mangler og efterspørger.

 

 

VIRKSOMHEDERNE FORTÆLLER

 

Siden sommeren 2015 har Kompetencer Center Syddanmark besøgt omkring 30 virksomheder i Sønderborg og Aabenraa kommuner for at få input og sparring til, hvordan vi nemt, enkelt og cost-effektivt kan bringe de lokale, stærke og velkvalificerede kompetencer i spil i de lokale virksomheder.

 

Tilbagemeldingerne fra virksomhederne har bl.a. bekræftet behovet for at lokale virksomheder ønsker at ansætte lokale velkvalificerede kompetencer fremfor at hente dem længere væk, men også, at de velkvalificerede kompetencer er vanskelige at finde.

 

VIRKSOMHEDERNES BEHOV

 

Blandt de besøgte virksomheder er der et udtalt ønske om, at der er et langt bedre ’match’ mellem virksomhedernes reelle kompetencebehov og den enkelte kandidats kompetencer.

 

Specielt SMV’erne (Små og Mellemstore Virksomheder) fortæller os, at der generelt ikke er nok fokus på elementære HR opgaver. Ofte fordi SMV’erne ikke har de nødvendige ressourcer til at etablere en egentlig HR funktion.

 

Det er dét vi i KC-SYD vil facilitere; i første omgang i Sønderborg og Aabenraa kommuner.

PROAKTIVT VIRKSOMHEDSNETVÆRK

 

Viden, indsigt, udsigt, værktøjer og lokalt engagement er nøglen til, at der kan ske en korrekt kompetenceafdækning af såvel en kandidat til et nyt job som en virksomheds fremtidige behov for kompetencer. Når virksomhedernes behov for nye kompetencer skal afdækkes, skal det ske med afsæt i forretningsmål og virksomhedens strategi og udvikling.

 

Viden og indsigt i virksomhederne er en løbende proces og ikke noget der sker, når behovet for en ny kompetence opstår. Viden og indsigt kan kun ske ved hele tiden at følge med i den enkelte virksomhed, dog uden at virksomheden skal bruge mange ressourcer herpå!

 

KC-SYD ønsker derfor at knytte virksomhederne tæt til os – og til de andre virksomheder i netværket, naturligvis med den fortrolighed der følger med. Gennem møder, informationsindsamling og proaktive handlinger vil KC-SYD sikre sig den nødvendige viden og indsigt hos virksomheden, så vi på bedste vis kan sikre et optimalt match.

 

Når virksomheden skal af med en kompetence, så er KC-SYD også klar med kort varsel, således at vi kan understøtte processen med afskedigelsen og hurtigt få medarbejdere ’matchet’ op på et nyt job blandt virksomhederne i netværket.

 

KC-SYD er ikke at betragte som et it-system eller en database. I KC-SYD er vi ovebeviste om, at dialog er langt bedre, når de reelle kompetencer skal afdækkes hos både virksomheden og den enkelte kandidat.

 

KC-SYD skal opfattes som en resultatskabende partner gennem en forretningsorienteret tilgang til HR arbejdet på såvel strategisk, som på operationelt niveau i virksomheden.

 

Gennem vores løbende dialog med virksomhederne i KC-SYD og viden om, hvilke specielle kompetencer der er vanskelige at finde lokalt, kan vi etablere en fælles tiltrækningsaktivitet på tværs af virksomhederne. Konkret er der bl.a. mangel på faglærte svejsere og mekatronik mekanikere lokalt, og ved at gå flere virksomheder sammen, kan der etableres målrettede rekrutterings kampagner, og andre tiltag der hvor det må forventes at kompetencerne er til stede og kan tiltrækkes til lokalområdet.

 

Kontakt FIQTIV på telefon 20 85 75 85 og hør om de mange muligheder i KC-SYD netværket.

FIQTIV ApS

MARIEGADE 8A

6400 SØNDERBORG

 

CVR 36736488

t 20 85 75 85

m hello@fiqtiv.dk

w www.fiqtiv.dk

 

© FIQTIV ApS 2014-2018

FIQTIV STILLER SKARPT

 

Vi styrker indsigt, udsigt, kompetencer og netværk – tilsætter kompetencer og bringer virksomheder og medarbejdere godt videre