IDE

IDEGRUNDLAG

ETIK OG FORTROLIGHED I HØJSÆDET

IDEGRUNDLAG

 

HR (human resources= menneskelige ressourcer) er tiltagende i fokus hos danske virksomheder. Der opleves generelt blandt virksomheder et større behov for at fokusere på medarbejderne som hele mennesker med individuelle behov og kompetencer, fremfor som en samlet masse, der alle kan det samme og kan behandles efter samme skabelon.

Dette giver især de små og mellemstore virksomheder en udfordring, idet de ofte ikke har de fornødne økonomiske midler eller faglige kompetencer til at løfte opgaven med at etablere en personaleafdeling, og for små virksomheder, vil det ganske enkelt ikke vil give mening at have en personaleafdeling. Der er ikke opgaver nok til at beskæftige en HR-person fuldtid.

Disse virksomheder oplever alligevel et stort behov for personalerelaterede ydelser, idet de ikke har kompetencerne og tiden til fx at rekruttere nye medarbejdere, introducere disse, udfærdige personalepolitikker, sikre juraen i ansættelseskontrakterne, udvikle/uddanne medarbejderne systematisk, arbejde strategisk med HR samt generelt at systematisere processer omkring medarbejderhåndtering.

Derfor har FIQTIV valgt at fokusere netop på løsning af HR opgaver for små og mellestor virksomheder.

FIQTIV tilbyder HR ydelser til virksomheder efter behov, dvs. ingen fast omkostning til virksomhederne, men til gengæld meget kompetente ydelser fra vores erfarne HR Partnere indenfor stort set alle aspekter af HR.

Filosofien er, at man som virksomhed indgår en dialog med FIQTIV om levering af en eller flere ydelser, og køber ydelserne fra gang til gang, efter behov. Der arbejdes ofte henimod at FIQTIV bliver virksomhedens faste leverandør af paletten af personaleydelser, som virksomheden måtte få behov for, således at samarbejdet bliver at sidestille med, at virksomheden selv har en HR-chef / HR-afdeling.

 

FIQTIV tror på at et samarbejde, hvor FIQTIV løser alle personalemæssige opgaver fra de administrative til de mere værdiskabende, giver mest værdi for virksomheden og dens medarbejdere. Gennem et indgående kendskab til virksomheden, dens ledelse, strategi og kultur, fåes en samarbejdspartner, der har stor erfaring i levering af ydelser indenfor hele HR paletten, og som i praksis kommer til at fungere, som en del af virksomhedens dagligdag.

 

FIQTIV arbejder altid med etik og fortrolighed i højsædet.

 

DERFOR SKAL DU SAMARBEJDE MED FIQTIV

 

Systematisk arbejde med HR afspejler sig positivt på bundlinien, giver større tilfredshed og loyalitet blandt medarbejdere og gør virksomheden i stand til at tiltrække de bedste kompetencer.

 

Værdifuld og kompetent sparring til ledere og medarbejdere med afsæt i virksomhedens forretningsgrundlag.

 

 

Ingen faste omkostninger til egen personaleafdeling. Der betales efter behov og forbrug.

 

 

Fleksibilitet og levere målrettede ydelser kun efter behov.

 

 

En kompetent partner, der tager sig af alle de personalemæssige forhold, dvs. i realiteten som at have en egen personaleafdeling, der kender virksomheden til bunds.

 

 

Skræddersyede løsninger indefor hele HR paletten.

 

 

Kontakt FIQTIV på telefon 20 85 75 85 og hør om vores mange muligheder for at styrke din virksomheds daglige HR indsats.

FIQTIV ApS

MARIEGADE 8A

6400 SØNDERBORG

 

CVR 36736488

t 20 85 75 85

m hello@fiqtiv.dk

w www.fiqtiv.dk

 

© FIQTIV ApS 2014-2018

FIQTIV STILLER SKARPT

 

Vi styrker indsigt, udsigt, kompetencer og netværk – tilsætter kompetencer og bringer virksomheder og medarbejdere godt videre