UDDANNELSE

HR SERVICES

UDDANNELSE

UDDANNELSE

 

Virksomheder har i dag brug for løbende at videre- og efteruddanne deres ansatte, for til stedse at sikre den bedst mulige kvalitet/effektivitet/service og dermed indtjening. Uddannelse af medarbejdere skal med andre ord sættes i system, hvis man vil opnå bedst mulig valuta for sine uddannelseskroner.

 

Virksomheden bør sikre sig:

 

 • at der er tilstrækkeligt uddannet personale indenfor de forskellige kernekompetencer i virksomheden til at dække sygdom, ferie, fratrædelser mv.
 • at medarbejderne har de rette kompetencer
 • at medarbejderne rustes til nye, fremtidige opgaver i god tid
 • at organisationsændringer forbedres, så medarbejdere der fx påtænkes at skulle forfremmes i god tid går i gang med at tilegne sig de fornødne kompetencer
 • at medarbejderne oplever, at deres ønsker om efter- og videreuddannelse efterkommes gennem dialog med deres leder
 • at man får så gode uddannelser som muligt så billigt som muligt
 • at uddannelserne lever op til forventningerne (value for money)

 

FIQTIV kan sætte din virksomheds uddannelse i system, idet vi kan:

 

 • fastlægge uddannelsespolitikken sammen med ledelsen (årets fokuspunkter)
 • samle op på uddannelsesønsker i virksomheden
 • fastlægge uddannelsesstrategien både på kort og lang sigt
 • udarbejde uddannelsesbudget
 • tilmelde medarbejderne til kurser
 • registrere/ajourføre kursusdeltagelser
 • evaluere de enkelte kurser hos medarbejderne
 • opsamle relevante uddannelsesdata systematisk til brug for ledelsens strategiske arbejde

 

Kontakt FIQTIV på telefon 20 85 75 85 og hør om vores mange muligheder for at styrke din virksomheds daglige HR indsats.

FIQTIV ApS

MARIEGADE 8A

6400 SØNDERBORG

 

CVR 36736488

t 20 85 75 85

m hello@fiqtiv.dk

w www.fiqtiv.dk

 

© FIQTIV ApS 2014-2018

FIQTIV STILLER SKARPT

 

Vi styrker indsigt, udsigt, kompetencer og netværk – tilsætter kompetencer og bringer virksomheder og medarbejdere godt videre