TRIVSELSANALYSER

HR SERVICES

TRIVSELSANALYSER

TRIVSELSANALYSER

 

Det bliver stadig mere populært blandt virksomheder at tage temperaturen på trivsel i organisationen. Ofte er baggrunden, at ledelsen har brug for at vide "hvordan det går" og få input til, hvor det vil være klogt at investere sine kræfter for at forbedre trivslen i virksomheden.

Gevinsten er, at medarbejdernes trivsel ofte højnes blot ved at man bliver spurgt om, hvordan man har det, naturligvis forudsat, at ledelsen tager resultatet af undersøgelsen alvorligt, er åbne omkring resultatet og at det munder ud i konkrete, synlige trivselsforbedrende tiltage.

En trivselsanalyse kan derfor være et meget værdifuldt ledelsesværktøj.

 

Typisk vil man gentage en trivselsanalyse med jævne mellemrum, fx hvert andet år, så man kan se, om de tiltag, der sættes i søen, bærer frugt.

 

FIQTIV sikrer, at:

  • der bliver målt på nogle for virksomheden relevante parametre
  • medarbejderne holdes informeret i processen
  • data bliver grundigt analyseret
  • ledelsen får relevante anbefalinger omkring tiltag på baggrund af resultatet
  • besluttede tiltag igangsættes og gennemføres
  • processen afsluttes og evalueres

 

Kontakt FIQTIV på telefon 20 85 75 85 og hør om vores mange muligheder for at styrke din virksomheds daglige HR indsats.

FIQTIV ApS

MARIEGADE 8A

6400 SØNDERBORG

 

CVR 36736488

t 20 85 75 85

m hello@fiqtiv.dk

w www.fiqtiv.dk

 

© FIQTIV ApS 2014-2018

FIQTIV STILLER SKARPT

 

Vi styrker indsigt, udsigt, kompetencer og netværk – tilsætter kompetencer og bringer virksomheder og medarbejdere godt videre