PERSONALEPOLITIKKER

HR SERVICES

PERSONALEPOLITIKKER

PERSONALEPOLITIKKER

 

Det sted man er ansat skal være et godt sted at være, dvs. at der findes nogle gode personalepolitikker. Det skal være et sted, hvor der er taget stilling til, hvad medarbejderne betyder for virksomheden og hvordan man tager sig af dem.

Alle virksomheder har sin egen kultur, dvs. en måde at gebærde sig på, men disse er ofte ikke er nedskrevet. Kulturen er der bare. Men i takt med at sådanne virksomheder skal rekruttere nye, yngre medarbejdere oplever de ofte, at der spørges specifikt til personalepolitikker fra ansøgernes side, ligesom det kan være vigtigt i markedsførings- og tiltrækningsøjemed at signalere, at virksomheden lægger vægt på de bløde værdier og de hele mennesker.

Personalepolitikker skal med andre ord afspejle den enkelte virksomheds kultur og være en slags ”fingeraftryk” for virksomheden. Politikker kan derfor aldrig blive en hyldevare, men indholdet skal udarbejdes i nært samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i de enkelte virksomheder.

FIQTIV varetager alle led i processen og står gerne for den endelige formulering og nedskrivning af politikkerne og har erfaring i at samle dem til et samlet værk, som kan udleveres både til eksisterende medarbejdere og hver gang, der ansættes nye.

Eksempler på politikker:

 

  • Rygepolitik (lovbestemt)
  • Sygefraværspolitik
  • Seniorpolitik
  • Uddannelses- og udviklingspolitik
  • Rekrutterings- og testpolitik
  • Alkoholpolitik
  • Misbrugspolitik
  • Mobningspolitik
  • IT politik
  • Arbejdsmiljøpolitik etc.

 

Kontakt FIQTIV på telefon 20 85 75 85 og hør om vores mange muligheder for at styrke din virksomheds daglige HR indsats.

FIQTIV ApS

MARIEGADE 8A

6400 SØNDERBORG

 

CVR 36736488

t 20 85 75 85

m hello@fiqtiv.dk

w www.fiqtiv.dk

 

© FIQTIV ApS 2014-2018

FIQTIV STILLER SKARPT

 

Vi styrker indsigt, udsigt, kompetencer og netværk – tilsætter kompetencer og bringer virksomheder og medarbejdere godt videre