MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER (MUS)

HR SERVICES

MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER (MUS)

MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER (MUS)

 

Medarbejderudviklingssamtaler er den årlige dialog, som enhver leder bør have med sine medarbejdere, som status på hvordan det går. Det er et redskab, der er særdeles velegnet til at gøre status, afstemme forventninger og skue fremad og man kan sagtens inddrage elementer fra fx APV (arbejdspladsvurderinger) i medarbejderudviklingssamtalen.

Hvad er gevinsten ved at afholde medarbejderudviklingssamtaler?

 

 • En formaliseret snak om de ting, man ofte har for travlt til i dagligdagen
 • Status på engagement, arbejdsindsats og opgaver
 • Fremtidsplaner mht. arbejdsopgaver og kompetencer (uddannelse og udvikling)
 • Viden om det fysiske og psykiske arbejdsmiljø
 • Input til trivselsforbedringstiltag
 • Forventningsafstemning mellem leder og medarbejder

 

Inputtet fra udviklingssamtaler kan være meget værdifuldt for en ledelse, som vælger at bruge det aktivt og strategisk. Virksomheden får i en og samme arbejdsgang overblik over mange forskellige aspekter af HR, herunder afdækning af kompetecegab, trivselsmæssige forhold, fysiske arbejdsforhold etc.

 

Det kan være med til at øge fastholdelsen af medarbejderen, idet den enkelte medarbejder føler sig hørt og taget alvorligt.

Hvad kan FIQTIV?

 

 • Skema til samtalerne
 • Uddanner ledere i at afholde samtalerne
 • Samler op på konklusionerne fra samtalerne til ledergruppen
 • Følger op på de enkelte ledere, dvs. sikrer, at samtalerne rent faktisk afholdes
 • Opfølgende samtaler med leder og/eller medarbejder, såfremt der er behov herfor, fx pga. en konflikt mellem parterne

 

Kontakt FIQTIV på telefon 20 85 75 85 og hør om vores mange muligheder for at styrke din virksomheds daglige HR indsats.

FIQTIV ApS

MARIEGADE 8A

6400 SØNDERBORG

 

CVR 36736488

t 20 85 75 85

m hello@fiqtiv.dk

w www.fiqtiv.dk

 

© FIQTIV ApS 2014-2018

FIQTIV STILLER SKARPT

 

Vi styrker indsigt, udsigt, kompetencer og netværk – tilsætter kompetencer og bringer virksomheder og medarbejdere godt videre