MEDARBEJDERUDVIKLING

HR SERVICES

MEDARBEJDERUDVIKLING

MEDARBEJDERUDVIKLING

 

Enhver virksomhed uanset størrelse er i et eller andet omfang nødt til at arbejde med medarbejderudvikling, herunder også udvikling af lederne, for at sikre, at virksomhedens medarbejdere konstant har de nødvendige kompetencer til at udføre deres opgaver bedst muligt.

 

Lederes kompetencer og evner for ledelse er den vigtigste faktor i fastholdelse af medarbejdere i virksomheden, hvorfor de løbende skal udvikles. Udvikling er derfor nødvendig, hvad enten det drejer sig om vedligeholdelse af kernekompetencer eller tilegnelse af nødvendige, nye kompetencer.

Udvikling handler ofte om at ville udvikle specifikke menneskelige kompetencer, som man ofte gør brug af i sit job eller som volder problemer i det daglige, for eksempel:

 

  • En indkøber, der ikke er stærk nok til forhandlingsteknik
  • En medarbejder, der ikke kan samarbejde med sine kolleger
  • En receptionist, der let stresses af mange bolde i luften, fordi hun har svært ved at sige nej
  • En leder, der trænger til at blive bedre til den ”bløde” del af ledelse
  • En medarbejder, der udnævnes til leder og derfor får helt nye udfordringer, som han ikke er rustet til

FIQTIV afdækker virksomhedens udviklingsbehov hos såvel ledere som medarbejdere, både på det faglige og det personlige plan.

 

Afdækning af behovene kan i en vis udstrækning allerede være afklaret gennem MUS, og suppleres i givet fald med en personlig samtale, evt. kombineret med en personlighedsanalyse, og kan ske både med konkrete medarbejdere/ledere eller for virksomhedens medarbejdere generelt.

FIQTIV finder frem til relevante udviklingsforløb for den enkelte medarbejder, får tilmeldt relevante forløb/kurser samt evaluerer forløbene efterfølgende.

FIQTIV kan også registrere/administrere udviklingsaktiviteterne samt lave en årlig status af de uddannelses- og udviklingsmæssige aktiviteter.

 

Kontakt FIQTIV på telefon 20 85 75 85 og hør om vores mange muligheder for at styrke din virksomheds daglige HR indsats.

FIQTIV ApS

MARIEGADE 8A

6400 SØNDERBORG

 

CVR 36736488

t 20 85 75 85

m hello@fiqtiv.dk

w www.fiqtiv.dk

 

© FIQTIV ApS 2014-2018

FIQTIV STILLER SKARPT

 

Vi styrker indsigt, udsigt, kompetencer og netværk – tilsætter kompetencer og bringer virksomheder og medarbejdere godt videre