HR SERVICES

HR SERVICES

TIL DE SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

LEJ EN PERSONALEAFDELING

Er det svært at få ressourcer til personalemæssige forhold? Eller mangler I de rette kompetencer? Så lej en freelance HR afdeling. Vi kommer et fast aftalt antal timer/dage, deltager på projektbasis eller løser en konkret opgave for jer. Læs mere her.

 

COACHING

FIQTIV har stor erfaring med coaching af ledere og medarbejdere, som led i deres personlige udvikling i virksomheden og resultatet kan føre til større medarbejdertilfredshed og derigennem nå flere forretningsmæssige mål. Læs mere hér.

 

LØN, PENSION OG PERSONALEGODER

Det er i dag ikke nok alene at tilbyde medarbejderne en god løn. Der skal mere til for at tiltrække og fastholde medarbejdere.Men det kan være en jungle at finde rundt i specielt i relation til de skattemæssige konsekvenser. Læs mere hér.

 

FASTHOLDELSE

I dag er det ikke længere en selvfølge, at medarbejdere bliver hos den samme virksomhed gennem længere tid. Det er derfor blevet en tiltagende større udfordring at sørge for, at medarbejderne har lyst til at forblive hos virksomheden. Læs mere her.

 

MEDARBEJDERUDVIKLING

Enhver virksomhed uanset størrelse er i et eller andet omfang nødt til at arbejde med medarbejderudvikling, herunder også udvikling af lederne, for at sikre, at virksomhedens medarbejdere konstant har de nødvendige kompetencer. Læs mere her.

 

SYGEFRAVÆR

Mange virksomheder har i dag brug for at fokusere på sygefraværet, idet der går rigtig mange kroner tabt, når medarbejderne er syge. Det er åbenlyst, at selv en meget lille reduktion af sygefraværet kan bidrage positivt til en virksomheds bundlinie. Læs mere her.

 

TRIVSELSANALYSER

Det bliver stadig mere populært blandt virksomheder at tage temperaturen på trivsel i organisationen. Ofte er baggrunden, at ledelsen har brug for at vide "hvordan det går" og få input til, hvor det vil være klogt at investere sine kræfter. Læs mere her.

 

HR STRATEGI

En HR strategi er et vigtigt supplement til en virksomheds forretningsstrategf. Man kan sige, at det nytter ikke noget at lægger planer for, hvad man vil med sin virksomhed, uden at gøretanker om, menneskelige ressourcer og kompetencer. Læs mere her.

 

ORGANISATIONSÆNDRINGER

Løbende organisationsændringer er med til at sikre, at virksomheden udvikler sig og tilpasser sig de skiftende markedsvilkår. Det er vigtigt for en virksomheds videre udvikling, at man hele tiden har rette personer placeret på rette sted i organisationen.Læs mere her.

PERSONDATAFORORDNINGEN

Den nye Persondataforordningen (The general data protection regulation) betyder mange ændringer for blandt andet virksomhederne, når de eksempelvis modtaget en uopfordret ansøgninger. Læs mere her.

 

REKRUTTERING

En rekrutteringsproces skal være professionel og effektiv og den skal sikre det rigtige match mellem jobbet, kandidaten og virksomhed. Vores proces er håndholdt og individuelt tilpasset den enkelte rekrutteringsopgaver. Læs mere her.

 

VIRKSOMHEDSTILPASSEDE KURSER

FIQTIV leverer forskellige virksomhedstilpassede kurser med en typisk varighed fra 2 timer til en hel arbejdsdag. Der laves også gerne foredrag eller informationsmøder for hele eller dele af virksomheden over et relevant tema. Læs mere her.

 

OUTPLACEMENT

Outplacement giver mening når virksomheden tilbyder en ordentlig, respektfuld og værdig måde at afslutte et ansættelsesforhold på. Virksomheden tager dermed et medansvar for medarbejderens fortsatte arbejdsliv og skaber employer branding. Læs mere her.

 

INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE

Når virksomheden ansætter en ny medarbejder, er det meget vigtigt for at ansættelsen kan blive en succes, at den nye medarbejder introduceres grundigt til virksomheden, kollegaerne og forventningerne til det nye job. Læs mere her.

 

MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER (MUS)

Medarbejderudviklingssamtaler er den årlige dialog, som enhver leder bør have med sine medarbejdere, som status på hvordan det går. Det er et redskab, der er særdeles velegnet til at gøre status, afstemme forventninger og skue fremad. Læs mere her.

 

UDDANNELSE

Virksomheder har i dag brug for løbende at videre- og efteruddanne deres ansatte, for til stedse at sikre den bedst mulige kvalitet/effektivitet/service og dermed indtjening. Uddannelse af medarbejdere skal sættes i system. Læs mere her.

 

PERSONALEPOLITIKKER

Det sted man er ansat skal være et godt sted at være, dvs. at der findes nogle gode personalepolitikker. Det skal være et sted, hvor der er taget stilling til, hvad medarbejderne betyder for virksomheden og hvordan man tager sig af dem. Læs mere her.

 

AFVIKLING AF MEDARBEJDERE

Det er aldrig rart, når man skal tage afsked med medarbejdere, hvad enten det er begrundet i virksomhedens eller medarbejderens forhold. Det er derfor altid vigtigt, at forløbet kommer til at foregå på en juridisk korrekt og menneskelig forsvarlig måde. Læs mere her.

 

FIQTIV ApS

MARIEGADE 8A

6400 SØNDERBORG

 

CVR 36736488

t 20 85 75 85

m hello@fiqtiv.dk

w www.fiqtiv.dk

 

© FIQTIV ApS 2014-2018

FIQTIV STILLER SKARPT

 

Vi styrker indsigt, udsigt, kompetencer og netværk – tilsætter kompetencer og bringer virksomheder og medarbejdere godt videre