FASTHOLDELSE

HR SERVICES

FASTHOLDELSE

FASTHOLDELSE

 

I dag er det ikke længere en selvfølge, at medarbejdere bliver hos den samme virksomhed gennem længere tid. Det er derfor blevet en tiltagende større udfordring at sørge for, at medarbejderne har lyst til at forblive hos virksomheden.

 

I princippet starter fastholdelsen ved ansættelsen, idet det er centralt for fastholdelsen af medarbejderne, at forventningerne til jobbet og medarbejderen er afstemt i forbindelse med ansættelsen.

Det er typisk en kombination af mange faktorer, der spiller ind, når det gælder fastholdelse, men gentagne undersøgelser peger på følgende som de vigtigste faktorer i forbindelse med fastholdelse:

 

  • God ledelse, dvs. forholdet til ens nærmeste leder
  • Mulighed for interessant arbejde (godt match)
  • Mulighed for forfremmelse
  • Balance mellem arbejdsliv og privatliv
  • Mulighed for at udvikle sig
  • Jobsikkerhed
  • Løn

 

Visse brancher har særlige specifikke udfordringer, når det handler om fastholdelse, bl.a. hårdt fysisk arbejde og skiftende arbejdstider.

 

Det kommer bag på de fleste, at løn og jobsikkerhed ligger så lavt, men understreger blot, at vil man arbejde seriøst med fastholdelse af medarbejderne, og opnå størst effekt af sine bestræbelser, skal man arbejde med ledelse og jobmatch fremfor løn og goder.

 

FIQTIV yder derfor sparring/rådgivning til virksomhedsledelsen og foretager analyser af den enkelte virksomheders specifikke udfordring, samt peger på, hvilke indsatser der skal til, for at fastholde medarbejderne.

 

Husk at en fastholdelse = en sparet rekruttering = sparede omkostninger.

 

Kontakt FIQTIV på telefon 20 85 75 85 og hør om vores mange muligheder for at styrke din virksomheds daglige HR indsats.

FIQTIV ApS

MARIEGADE 8A

6400 SØNDERBORG

 

CVR 36736488

t 20 85 75 85

m hello@fiqtiv.dk

w www.fiqtiv.dk

 

© FIQTIV ApS 2014-2018

FIQTIV STILLER SKARPT

 

Vi styrker indsigt, udsigt, kompetencer og netværk – tilsætter kompetencer og bringer virksomheder og medarbejdere godt videre