AFVIKLING AF MEDARBEJDERE

HR SERVICES

AFVIKLING AF MEDARBEJDERE

AFVIKLING AF MEDARBEJDERE

 

Det er aldrig rart, når man skal tage afsked med medarbejdere, hvad enten det er begrundet i virksomhedens eller medarbejderens forhold. Det er derfor altid vigtigt, at forløbet kommer til at foregå på en juridisk korrekt og menneskelig forsvarlig måde, så det opleves så skånsomt som overhovedet muligt.

Konsekvenserne af en dårlig/ikke korrekt håndteret proces, kan være, at det koster virksomheden dyrt i erstatning (normalt på 1-6 måneders løn) og det giver ofte meget "bad-will", når en fyret medarbejder ikke er blevet behandlet optimalt. Både hos tilbageblevne medarbejdere og i en kreds af potentielle medarbejdere og forretningsforbindelser.

Der er derfor vægtige grunde til at sikre sig, at en afskedigelsesproces altid kører efter bogen.

FIQTIV kan være behjælpelig i denne proces, både med håndteringen af de juridiske og de menneskelige aspekter af en opsigelse og vi yder sparring til ledelsen omkring bl.a.:

 

  • hvordan man håndterer at skulle meddele en opsigelse
  • hvilke reaktioner kan man forvente fra medarbejderens side
  • hvad siger reglerne om hhv. afskedigelse/bortvisning
  • hvordan man forebygger, at forløbet omkring afskedigelsen ender i en konfliktsituation mellem virksomhed, medarbejder og måske også den faglige organisation.

 

Typiske situationer omkring afvikling:

 

  • (Masse-)afskedigelser pga. ordrenedgang
  • Afskedigelse pga. omstruktureringer
  • Afskedigelse pga. sygdom
  • Afskedigelse pga. samarbejdsproblemer
  • Bortvisning pga. tyveri, ulovlig udeblivelse eller andet

FIQTIV afholder også gerne exit-interviews med alle de medarbejdere, der forlader virksomheden, uanset om de er sagt op eller selv har sagt op.

 

Disse samtaler giver utrolig god information om, både om hvordan det har været oplevet at arbejde i virksomheden generelt, men også om den enkelte leders præstation i forhold til personaleledelse.

 

Bruger ledelsen dette input konstruktivt og kritisk, er det et godt supplement ti de øvrige informationer, en virksomhed baserer sin forretningsudvikling på.

 

Kontakt FIQTIV på telefon 20 85 75 85 og hør om vores mange muligheder for at styrke din virksomheds daglige HR indsats.

FIQTIV ApS

MARIEGADE 8A

6400 SØNDERBORG

 

CVR 36736488

t 20 85 75 85

m hello@fiqtiv.dk

w www.fiqtiv.dk

 

© FIQTIV ApS 2014-2018

FIQTIV STILLER SKARPT

 

Vi styrker indsigt, udsigt, kompetencer og netværk – tilsætter kompetencer og bringer virksomheder og medarbejdere godt videre